logo

Giới thiệu sản phẩm

english vietnam

Hỗ trợ trực tuyến
daonguyetanh@vnn.vnxnkminhviet@vnn.vn

Số người online :77

Tổng số lượt truy cập :

LB002

Lọ lục bình rất đa dạng về độ cao, men, màu:

1.Về độ cao gồm có: 1,2m ; 1,3m ; 1,4m ; 1,6m; 1,75m ; 1,8m ; 1,9m …

2.Về men có 3 loại chính sau:
- Men rạn
- Men ngọc
- Men trắng
- Ngoài ra còn có men đen , men vàng ...

3.Về màu vẽ gồm có:

- Màu sắt (dùng trong men rạn )
- Màu đại thanh (màu côban)
- Màu tràm cổ
- Màu xanh , đỏ , vàng ...(dùng trong hàng nhiều màu )
- Ngoài ra có màu pha giữa đại thanh và tràm cổ tùy theo yêu cầu mà chia tỉ lệ thích hợp .

Tổng hợp men màu cho ra các loại lục bình sau:
- Lục bình rạn
- Lục bình đại thanh men trắng , men ngọc
- Lục bình tràm cổ men trắng , men ngọc
- Lục bình màu men trắng , men ngọc (gọi tắt là hàng màu)
- Lục bình màu pha men trắng ,men ngọc

Các sản phẩm cùng danh mục